Mobility Management i Öresund

Program

Programmet finns att ladda ner här

Ordlista svensk/dansk finns att ladda ner här

 

Nedan finns samtliga presentationer från MM Öresund 26-27 mars 2014:

 

Presentationer i plenum

Colin Black – What are the benefits and best arguments for cities to work with MM

Josep M. Pique – Innovative and smart cities – the case of Barcelona

HM Skåne – Resultat och rekommendationer

Formel M – Resultat och anbefalinger

 

Smarta mobilitetstjänster

Laust Rich – At skabe brugervenlige tjenester gennem at få eksisterende systemer til at kommunikere med hinanden

Kristian F.L. Amlie – Spontan samkjøring – Car pooling “on the fly” in Bergen

David Pettersson – Nya perspektiv på reseplanering

Lena Nilsson – En tjänst med alla transportslag – att handla upp, paketera, och sälja vardagsresande

 

Mobilitetsplanlægning – muligheder og resultater

Björn Wendle – MM i planeringen – inledning

Caroline Mattsson – Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen. Erfarenheter från MMMiS

Anette Enemark – Muligheder for bæredygtig mobilitetsplanlægning i danske kommuner

Anette Enemark – Muligheder for bæredygtig mobilitetsplanlægning i danske kommuner 2

Sara Forslund – Hållbar struktur eller hållbar livsstil – vad är det vi planerar för

Karin Thoresson – Mobility management i ljuset af en integreret kollektivtrafik og bebyggelseplanering

 

Hur motiveras företag att samarbeta i mobilitetsprojekt?

Colin Black – How to motivate and engage companies

Tina Wexøe – Netværksamarbejde om grøn medarbejdertransport til virksomhederne i Lautrupgård

Maria Helledi Streuli – Det tager tid at ændre vaner – også for virksomhederne

Åsa Svensson, David Backelin – Effektivare mobilitet i verksamhetsområdet Högsbo Sisjön när företag satsar på gemensamma åtgärder

Jesper Johansson – Kista Commute – Samarbete mellan företag och myndigheter för att minska bilpendling

Ylva Samuelsson Åqvist – Att engagera och motivera arbetsgivarna att verka för ett hållbart transportsystem

 

Gamification – förändra resvanor genom spel

Martin Bråkenhielm – Next Generation Gamification

Martin Högenberg – Från inspirerad av spel och tävlingar till Gamification

Marianne Weinreich – I cycle – therefore I am!

 

Den rejsendes behov – påvirkning af den rejsende

Christina Granér, Camilla Pärlbäck – Tänk bil – gör cykel! om Kano-modellen som stöd för ökat cyklande

Peter Stanley Andersen – Potentiale og koncept for parker og rejs i Region Sjælland

Lena Smidfelt Rosqvist – Argument och budskap som används i dagens MM-kampanjer

Charlotte Kjaer Petersen – Smart Mobilitet Århus – planer om kampagner og påvirkning af transportadfærd i 4 caseområder

 

Mobilitetsplaner på företag och i offentlig verksamhet

Marianne Weinreich – Erfaring med mobilitetsplaner i foretag

Pernilla Hyllenius, Tove Zellman – Grön resplan med LOCA och klimatväxlingsmodell för att frigöra resurser

Anja Puggard – Hvordan kommer man fra plan til handling – Rollen som mobilitetskoordinator og den gode forankring

Pernille Fogh Christensen – Hvordan indgår mobility management i virksomhedens CSR strategi – Hvem er oplagt til at løfte MM i virksomheden og hvad er opgaven

 

Big Data och smarta städer

Paul Davidsson – Att veta vad som händer innan det händer

Mats Alexandersson – Geografisk visualisering av Big Data för bättre trafikplanering – exemplet 4Maps

Magnus Qvant – Disruptive technologies

 

Mobilitetsplanlægning – effekter og virkemidler

Troels Andersen – Den nye mobilitetsplan for Odense styrker den store ombygning af infrastrukturen

Hedda Ericsson – Mobility management som ett verktyg mot trängsel på Tyresövägen – bra effekter av delade skolstartstider

Astrid Fernström – Möjligheter och utmaningar med handboken för MM-åtgärder i byggskedet

Jesper Johansson – Mobility Management för sänkningen av E45 i centrala Göteborg