Mobility Management i Öresund

Om konferensen | Om konferencen

Mobility management Öresund – smarta resor och transporter är konferensen där vi inspireras, knyter kontakter, diskuterar och får verktyg i arbetet med mobility management.

I en värld av klimathot, peak oil, ökad urbanisering, ojämlikhet och ekonomisk turbulens krävs nya transportlösningar. Människan istället för fordon och infrastruktur är den självklara utgångspunkten. Mobility Management, att med ”mjuka” åtgärder påverka transporten innan den börjat, är ett kostnadseffektivt sätt att skapa tillgänglighet och samhällsnytta utan att alltid behöva bygga ny infrastruktur.

MMÖresund blev en succékonferens förra gången i februari 2012. Nu samlas återigen deltagare från näringsliv och offentlig sektor för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, kn yta kontakter och lära av varandra. Tidpunkten är 26-27 mars 2014 och platsen är Sankt Gertrud i Malmö. Initiativtagare och arrangörer för konferensen är ett samarbete mellan Formel M, HMSkåne, LU Open och Trivector.

Konferensen har tre parallella teman; mobility management möter ITS och digitala mobilitetstjänster, möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen, samt effektivare mobilitet i företag och verksamheter.

Välkommen!