Mobility Management i Öresund

Möjligheter med Mobility Management i samhällsplaneringen

| 0 kommentarer

Det finns stora möjligheter att påverka behovet av transporter och färdmedelsval genom att integrera mobility management redan i ett tidigt skede i samhällsplaneringen och skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart resande. Inom nätverket Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS), som startades upp 2012 av Energimyndigheten, har 12 kommuner testat och utvärderat olika planeringsprinciper där hållbart resande integreras redan i planprocessen. Resultaten kommer att presenteras på MMÖresund.

De visar bland annat att genom att paketera MM-åtgärder i en MM-plan eller grön resplan, med tydliga mål, ansvarsfördelning och finansiering, kan MM-planen användas i förhandlingen mellan kommun och exploatör för att göra avsteg från parkeringsnormen och minska antalet bilparkeringsplatser. Detta har prövats av flera svenska kommuner tillsammans med flexibla parkeringsnormer, gröna parkeringsköp och för att skapa områden med lågt bilinnehav.

Det finns ett stort kunskapsbehov om hållbart resande i kommunerna, både bland tjänstemän, politiker och byggherrar. Information, utbildning och exempel är viktiga inslag för att höja kunskapsnivån och skapa delaktighet bland de aktörer som är inblandade i planprocessen. En bred förankring rekommenderas, med tjänstemän från olika förvaltningar, politiker och byggherrar.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta med *.