Mobility Management i Öresund

Mobility Management Öresund

| 0 kommentarer

I en värld av klimathot, peak oil, ökad urbanisering, ojämlikhet och ekonomisk turbulens krävs nya transportlösningar. Människan istället för fordon och infrastruktur är den självklara utgångspunkten. Mobility Management, att med ”mjuka” åtgärder påverka transporten innan den börjat, är ett kostnadseffektivt sätt att skapa tillgänglighet och samhällsnytta utan att alltid behöva bygga ny infrastruktur.

MMÖresund blev en succékonferens förra gången! 26-27 mars 2014 samlas återigen deltagare från näringsliv och offentlig sektor för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av varandra. Konferensen har tre parallella teman; mobility management möter ITS och digitala mobilitetstjänster, möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen, samt effektivare mobilitet i företag och verksamheter.

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta med *.