Mobility Management i Öresund

14 oktober, 2011
av vimlewebb
0 kommentarer

Mobility Management Öresund

I en värld av klimathot, peak oil, ökad urbanisering, ojämlikhet och ekonomisk turbulens krävs nya transportlösningar. Människan istället för fordon och infrastruktur är den självklara utgångspunkten. Mobility Management, att med ”mjuka” åtgärder påverka transporten innan den börjat, är ett kostnadseffektivt sätt att skapa tillgänglighet och samhällsnytta utan att alltid behöva bygga ny infrastruktur.

MMÖresund blev en succékonferens förra gången! 26-27 mars 2014 samlas återigen deltagare från näringsliv och offentlig sektor för att med avstamp i Öresundsregionen inspireras, samtala, knyta kontakter och lära av varandra. Konferensen har tre parallella teman; mobility management möter ITS och digitala mobilitetstjänster, möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen, samt effektivare mobilitet i företag och verksamheter.

25 mars, 2014
av Helena
0 kommentarer

K2 – sponsor i fokus

K2- kunskap och kompetens för en attraktiv kollektivtrafik är en nationell satsning för att bidra till hållbara persontransporter. I det sammanhanget är det naturligt att stödja olika initiativ som bidrar till kunskapsdelning och debatt om vad som formar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. MM Öresund är ett bra exempel på initiativ som bidrar till kunskap och debatt och som ligger i linje med K2s målsättningar.

21 mars, 2014
av Caroline
0 kommentarer

Möjligheter med Mobility Management i samhällsplaneringen

Det finns stora möjligheter att påverka behovet av transporter och färdmedelsval genom att integrera mobility management redan i ett tidigt skede i samhällsplaneringen och skapa bättre förutsättningar för ett mer hållbart resande. Inom nätverket Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen (MMMiS), som startades upp 2012 av Energimyndigheten, har 12 kommuner testat och utvärderat olika planeringsprinciper där hållbart resande integreras redan i planprocessen. Resultaten kommer att presenteras på MMÖresund.

De visar bland annat att genom att paketera MM-åtgärder i en MM-plan eller grön resplan, med tydliga mål, ansvarsfördelning och finansiering, kan MM-planen användas i förhandlingen mellan kommun och exploatör för att göra avsteg från parkeringsnormen och minska antalet bilparkeringsplatser. Detta har prövats av flera svenska kommuner tillsammans med flexibla parkeringsnormer, gröna parkeringsköp och för att skapa områden med lågt bilinnehav.

Det finns ett stort kunskapsbehov om hållbart resande i kommunerna, både bland tjänstemän, politiker och byggherrar. Information, utbildning och exempel är viktiga inslag för att höja kunskapsnivån och skapa delaktighet bland de aktörer som är inblandade i planprocessen. En bred förankring rekommenderas, med tjänstemän från olika förvaltningar, politiker och byggherrar.

11 mars, 2014
av Helena
0 kommentarer

Hotell

Alldeles i närheten av St Gertrud ligger Moment Hotell, där konferensdeltagare har möjlighet att bo för special pris (inkl. frukost):
850 kr för 1 person
1050 kr för 2 personer.
Uppge Lunds Universitet när ni bokar för konferenspriset.

http://www.momenthotels.com/

10 mars, 2014
av Helena
0 kommentarer

Studenttävling

Bara 16 dagar kvar till konferensen – men för att inte hålla dig väntande tjuvstartar vi redan den 21 och 22 med ett spännande inslag, en innovations- och idéutvecklingstävling inom Mobility Management! Studenter från alla kunskapsområden kommer att samlas under 24 intensiva timmar för att brainstorma, gnugga geniknölarna för att ta fram morgondagens lösningar till ERA Mobility Management-problem och utmaningar. Tävlingen är en så kallad ”CONCEPT24”, en tävling som anordnas av Lunds universitets Student Innovation Center.

Ta chansen att få svaret på den där utmaningen ni grubblade över runt fikabordet, att inspirera engagerade och kunskapsgiriga studenter i jakten på ett smartare framtida samhälle. Har du en frågeställning som du tror kan passa? Kontakta oss genast så berättar vi mer.

Resultatet av dagen kommer att pressenteras under konferensen och vissa av studenterna kommer vara där för att träffa er. Ni är så klart välkomna till oss den 21 till 22 för att kika hur det går och komma med ännu mer inspiration.

6 mars, 2014
av Caroline
0 kommentarer

Colin Black – Keynote speaker på MM Öresund

Colin Black fra Transport Demand Management Institute, UK, er Keynote på MMØresund. Colin Black har mere end 15 års erfaring med Mobility Management (MM) for store virksomheder og har opnået gode resultater og gevinster for både virksomheder og myndigheder. Også i europæisk sammenhæng er han ekspert i økonomiske og samfundsmæssige gevinster af MM. Han vil give sit perspektiv på hvilken effekt og nytte MM bidrager med og hvad der skal til for at opnå effekter af indsatsen.